ΤΡΕΞΕ, ΑΝΘΡΩΠΕ, ΤΡΕΞΕ - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ FIES