Θαυμαστή νέα υγεία, πέντε κείμενα για τη σύγχρονη έννοια της υγείας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Η καταλυτική επίδραση της διαχείρισης της πανδημίας του κορωνοϊού δεν άφησε κανένα επίπεδο της κοινωνικής πραγματικότητας ανεπηρέαστο. Οι κυρίαρχες αντιλήψεις για την υγεία - δημόσια και ατομική, θεσμική και διαπροσωπική- αποίκισαν τον δημόσιο λόγο με πρωτοφανή τρόπο, περιθωριοποιώντας την ίδια στιγμή τους όρους της οποιασδήποτε κριτικής προσέγγισης για το νόημα της υγείας και για τις πιθανές συνεπαγωγές της επιδιώξής της. Η υγεία τίθεται σιγά σιγά στο απυρόβλητο, ως αξία που δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση.

Ωστόσο οι κυρίαρχες αυτές αντιλήψεις έχουν μία ιστορία, και η εξέταση της ιστορίας αυτής αναδεικνύει άλλες, ανταγωνιστικές αφηγήσεις για την υγεία. Πως συνδέεται άραγε η τελευταία με τη διαβόητη ατομική ευθύνη; Ποια είναι η σύγχρονη σχέση της ιατρικής με την επιτήρηση; Τι νοείται ως υγεία σε ένα νεοφιλελεύθερο πλαίσιο; Τι σηματοδοτεί η άνοδος του τομέα της ψηφιακής επιδημιολογίας; Υπήρχαν εναλλακτικές προοπτικές ως προς τη διαχείριση της πανδημίας; Διανοίγοντας το πεδίο της συζήτησης, τα κείμενα που μεταφράζονται εδώ προσπαθούν να φωτίσουν αυτά τα ερωτήματα, όπως και άλλα παρεμφερή, σε μία απόπειρα προσανατολισμού στον κόσμο της θαυμαστής νέας υγείας." Από το οπισθόφυλλο 

ΕΙΔΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00532