Συμβολή στην ιστορία του Ζαγορίου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Είμαι από κείνους, που πιστεύουν, πως η μελέτη του παρελθόντος, μας βοηθάει αφάνταστα στην κατανόηση του παρόντις και στην δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος. Για το λόγο αυτό κατάγινα εδώ και πολλά χρόνια να μαζεύω χαρτάκι από τα περασμένα χρόνια, όσο το δυνατό από τα πιο παλιά. Κι' έμασα τέτοια πολλές εκατοντάδες, ίσως περισσότερα από 1000, μικρά και μεγάλα, που χρονολογούνται από τα μέσα του 17ου αιώνα, μέχρι τα τελευταί χρόνια της Τουρκοκρατίας (1913).

Από τα παλιά αυτά (μουχλιασμένα, καπνισμένα, μισοξεχισμένα, και τρυπημένα από ταποντίκια) χαρτιά κατόρθωσα με μακροχρόνια έρευνα και μελέτη να βγάλω την ιστορία του χωριού μου πρώτα και σε σχέση μ' αυτή κατά ευρύτερο τρόπο και όλου του Ζαγοριού μας κατά τους τρις τελευταίους αιώνες."

ΕΙΔΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
LAZ02001
ΣΕΛΙΔΕΣ
80