Σύγχρονη Μικροοικονομική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

(. . .) Με το βιβλίο αυτό οι συγγραφείς επιδιώκουν να εισάγουν τον αναγνώστη στη Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερα στον κλάδο της Μικροοικονομικής, δηλαδή στον κλάδο εκείνο που ασχολείται με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που συνδέονται με την λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Τέτοιες επιμέρους μονάδες, είναι οι καταναλωτές, οι αποταμιευτές, οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές κ.α. (. . .) Στο κύριο μέρος του βιβλίου εξετάζονται ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού με τον οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και οι παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων στην αγορά με βάση τη ζήτηση και την προσφορά, ο τρόπος ορθολογικής συμπεριφοράς, των καταναλωτών, η θεωρία του τρόπου συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που ανήκουν σε διάφορες μορφές αγοράς, (πλήρη ανταγωνισμό, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και ολιγοπώλιο) ο τρόπος προσδιορισμού των τιμών και του επιπέδου απασχόλησης των επιμέρους παραγωγικών συντελεστών (εργασίας, γης και φυσικών πόρων, κεφαλαίου και επιχειρηματικότητας) καθώς και διάφορες μορφές συμπεριφοράς των εργατικών συνδικάτων (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Ο ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00288
ΣΕΛΙΔΕΣ
704