Σύγχρονη Μακροοικονομική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση

Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον με τις γρήγορες αλλαγές σε φιλοσοφίες, θεσμούς και συστήματα, η Μακροοικονομική που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της λειτουργίας μιας οικονομίας αποτελεί επιστήμη που βρίσκεται σε διαδικασία διαρκούς εξέλιξης. Ιδιαίτερα κατά τις τελευταίες δεκαετίες στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές στο διεθνές σκηνικό και στις επικρατούσες αντιλήψεις για τη λειτουργία των αγορών, τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις και το ρόλο του Κράτους στην οικονομική ζωή μιας χώρας, τα μακροοικονομικά θέματα και προβλήματα ήρθαν περισσότερο στο προσκήνιο και απέκτησαν νέες διαστάσεις και πολύ μεγαλύτερη περιπλοκότητα. Αυτό έδωσε ώθηση για την ανάπτυξη και τον εμπλουτισμό της μακροοικονομικής βιβλιογραφίας με συνεχώς εντεινόμενους ρυθμούς.
Ανταποκρινόμενοι στην πρόκληση από τις νέες συνθήκες και την εξέλιξη της Μακροοικονομικής προβήκαμε στη συγγραφή του βιβλίου αυτού που αποτελεί ένα ~νέο προϊόν~ και μια νέα προσπάθεια στη μακρά συγγραφική μας δραστηριότητα, με στόχο την παροχή όσο γίνεται πιο σύγχρονων γνώσεων στους φοιτητές των Ελληνικών πανεπιστημίων και στους άλλους μελετητές των βιβλίων μας. [...] (Από την έκδοση)
Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΟΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 ΕΠΙΛΟΓΟΣ: ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00179