Το στρατοδικείο του Μιχάλη Τόλη: για το πρόταγμα της ολικής άρνησης στράτευσης και την ιστορική καταγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

03 Πρόλογος

04 Μαρτυρία Πρώτη

08 Μαρτυρία Δεύτερη

12 Μαρτυρία Τρίτη

18 Απολογία Μιχάλη Τόλη

34 Παράρτημα

34 Συλλογική Δήλωση Ολικής 'Αρνησης  Στραύτευσης

37 Βαλκανική Αλληλεγγύη

38 Δήλωση Στήριξης και Συμπαράστασης -ΣΥΒΧΑ

39 Ψήφισμα Αλληλεγγύης -ΣΒΕΟΔ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00225
ΣΕΛΙΔΕΣ
40