Στρατηγική των επιχειρήσεων Ελληνική και διεθνής εμπειρία: Θεωρία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΕΙΣΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ [...]
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ-ΟΡΑΜΑ: (αναγκαιότητα ή πολυτέλεια;)
5. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ II. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (Πεδία Δράσης και Ανταγωνιστική Στρατηγική)
6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (CORPORATE GROWTH STRATEGY)
7. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ/ΔΙΑΣΩΣΗΣ (CORPORATE TURNAROUND/ RETRENCHMENT STRATEGY)
8. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ (Business Level ή Competitive Strategies)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
10. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΣΩ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ
11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
12. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
13. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ (και Σχέση Στρατηγικής και Οργανωτικής Δομής)
ΕΝΟΤΗΤΑ V. ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
14. ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
15. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ VI. ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΩΝ
16. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΕΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (Ε.Σ. - BUSINESS PLAN): ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ VII. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1α
SWATCH: Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ 1970
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1β
SWATCH: Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1γ
SWATCH: Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1δ
SWATCH: Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1ε
SWATCH (1990-2014): Αναρρίχηση στην Κορυφή της Παγκόσμιας Ωρολογοποιίας
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1στ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΗΣ APPLE
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
PAP11001
ΣΕΛΙΔΕΣ
604