Στα μαχαίρια με το υπάρχον, τους υπερασπιστές και τους ψευδείς επικριτές του - Ai ferri xxoroti con l'esisteennte i suoi difensori e i suoi falsi critici