ΣΚΑΒΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19Ο ΚΑΙ 20Ο ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στη διαδικασία συγκρότησης εθνικής ταυτότητας στα Βαλκάνια δεν έφτανε μόνο η θρησκεία, η γλώσσα και η καταγωγή. Χρειαζόταν κι ένα μυστικό κρυμμένο μέσα στη μάνα - γη. Ένα μήνυμα ένδοξου παρελθόντος που εύκολα μετατρέπεται σε μια υπόσχεση κοινού μέλλοντος.

Στην Αλβανία ειδικότερα το ~να σκάβεις για αρχαία~ δεν καθόριζε μόνο το πώς ζούσαν οι πρόγονοι αλλά κυρίως το πού και με τί όνομα θα ζήσουν οι απόγονοι.

Έτσι κι αλλιώς οι τίτλοι ιδιοκτησίας ενός έθνους - κράτους είναι πάντα εκθέματα στα αρχαιολογικά μουσεία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
TSO02001