Πολιτική εξουσία και κοινωνικές τάξεις Τόμος Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

--3-- Τα βασικά χαρακτηριστικά του Κεφαλαιοκρατικού Κράτους

1. Το κεφαλαιοκρατικό κράτος και τα συμφέροντα των κυριαρχούμενων τάξεων

2. Το κεφαλαιοκρατικό κράτος και οι ιδεολογίες 

3. Το κεφαλαιοκρατικό κράτος και η δύναμη

4. Το κεφαλαιοκρατικό και οι κυρίαρχες τάξεις

-- 4-- Η ενότητα της εξουσίας και η σχετική αυτονομία του κεφαλαιοκρατικού κράτους

1. Το πρόβλημα και η θεωρητική τοποθέτηση από τους κλασσικου΄ς του μαρξισμού

2. Μερικές παρερμηνείες ακι οι συνέπειες τους

3. Το κεφαλαιοκρατικό κράτος και το πεδίο της πάλης των τάξεων 

4. Το κεφαλαιοκρατικό κράτος και οι κυρίαρχες τάξεις

5. Το πρόβλημα με΄σα στις μορφές του κράτους και μέσα στις μορφές καθεστώτος: η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία

--5-- Για τη γραφειοκρατία και τις ελίτ

1. Το πρόβλημα και οι θεωρίες των ελίτ

2. Η μαρξιστική θέση και το ζήτημα της ταξικής τοποθέτησης του κρατικού μηχανισμού

3. Κεφαλαιοκρατικό κράτος - γραφειοκρατισμός - γραφειοκρατία

4. Η γραφειοκρατία και η πάλη των τάξεων

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
POU02002