Πόλα Ρούπα. Οπλίζω. Ελευθερία ή τίποτα. Μια διαλεκτική πάνω στην έννοια της ελευθερίας