Περί αναρχισμού και βίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Υπάρχει μια τάση οι αναρχικοί να ταυτίζονται με τη βία, ή να θεωρούνται ένθερμοι υποστηρικτές της. Κι αυτό όχι μόνο από τους αντιπάλους τους. Έχουν όμως έτσι τα πράγματα; Και ακόμη περισσότερο, έτσι πρέπει να έχουν; Δύσκολα ερωτήματα και ακόμη πιο δύσκολες απαντήσεις, που απασχολούν το αναρχικό κίνημα ήδη από τις απαρχές του. Σκεφτήκαμε λοιπόν να προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σ| αυτό το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα, βασιζόμενοι στη σκέψη και την πρακτική ενός από τους επιφανέστερους εκπρόσωπούς του, του Ερίκο Μαλατέστα. Ταυτοχρόνως, παρουσιάζουμε και μερικές σύγχρονες απόψεις, που ασχολούνται με την οπτική του Μαλατέστα για τη βία και τη χρήση της από τους επαναστάτες, αλλά και προσπαθούν να την δουν σε σχέση με τη σημερινή πραγματικότητα. Κι έτσι προκύπτει η ανά χείρας έκδοση, την οποία τιτλοφορήσαμε Περί Αναρχισμού και Βίας, λαμβάνοντας υπόψη τον διαχωρισμό που κάνει ο Μαλατέστα μεταξύ αναρχίας και αναρχισμού, θεωρώντας την πρώτη ως τον σκοπό και τον δεύτερο ως τη μέθοδο, χωρίς να ξεχνά ποτέ την άμεση συνάφεια αυτών των δύο.

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Περιεχόμενα

ΤΖ. ΜΠΕΡΤΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ε. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ: ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ
Ε. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ: Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΜΟΣ
Α. ΠΑΠΙ: ΑΝΤΙΒΙΑΙΟΙ ΝΑΙ, ΜΗ ΒΙΑΙΟΙ ΌΧΙ
Ε. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ: ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΑ
Π. ΜΠΡΟΥΝΕΛΟ: ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟΛΣΤΟΙ
Ε. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ: ΣΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)
ΤΖ. ΜΠΕΡΤΙ - Μ. ΟΡΤΑΛΙ: ΜΙΑ ΖΩΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ
Ε. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ: 19 ΕΤΩΝ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΑΙΝ ΙΜΙΕΡ
Β. ΡΙΤΣΑΡΝΤΣ: ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ
ΤΖ. ΜΠΕΡΤΙ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
MAL01003