"Παρών" Μια ζωή στην πρώτη γραμμή - Συμβολή στην καταγραφή της ελληνικής ιστορίας