Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΦΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

 

 

Η ιστορική εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών είναι στενά συνδεδεμένη με το φαινόμενο του πολέμου: Αφενός η πίεση του πολέμου προκαλεί πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές αναταραχές και εξελίξεις, οι οποίες επηρεάζουν και ενίοτε καθορίζουν την πορεία των ανθρώπινων κοινωνιών αφετέρου οι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της κάθε εποχής διαμορφώνουν τη φύση του πολέμου. Η αμφίδρομη αυτή σχέση αποτελεί κεντρικό στοιχείο της παγκόσμιας ιστορίας. Στόχος του μικρού αλλά εξαιρετικά περιεκτικού και φιλόδοξου βιβλίου του Michael Howard είναι να παρουσιάσει την αμφίδρομη αυτή σχέση στην ευρωπαϊκή ιστορία από τον μεσαίωνα μέχρι την πυρηνική εποχή. Το βιβλίο παρουσιάζει για κάθε περίοδο της νεότερης ευρωπαϊκής ιστορίας την αλληλεπίδραση μεταξύ της εξέλιξης της κοινωνίας αφενός και του πολέμου αφετέρου. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
HOW01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
288