Ο Μακεδονικός αγώνας. Μέσα απο τις φωτογραφίες του (1904 - 1908)