Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ
ΙΙ. Η ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ (1789-1870)
ΙΙΙ. Ο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
IV. ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η μελέτη του Stuart Woolf ~Ο Εθνικισμός στην Ευρώπη~, είναι μια σύντομη αλλά συστηματική βιβλιογραφική προσέγγιση του φαινομένου της εθνικής ιδεολογίας και ταυτότητας, της δημιουργίας έθνους-κράτους και του εθνικισμού. Στο βιβλίο αυτό, ο Stuart Woolf δεν περιορίζεται μόνο στην ανάλυση του εθνικισμού με βάση το θεωρητικό παράδειγμα που προέρχεται από τη Δυτική Ευρώπη, όπου το κράτος χρησίμευσε ως κέλυφος του έθνους, αλλά τον απασχολεί το φαινόμενο του εθνικισμού στην Ανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του βαλκανικού χώρου. Η σύγκριση του εθνικισμού ανάμεσα στη Δυτική και στην Ανατολική Ευρώπη είναι ένα από τα ισχυρότερα σημεία του βιβλίου. (. . .) Τέλος, ο Woolf διαπραγματεύεται το ζήτημα του εθνικισμού όχι μόνο ως εξέλιξη ιδεών για το έθνος, αλλά σε συνάρτηση με τις μεταβαλλόμενες σχέσεις ανάμεσα στο κράτος, στην κοινωνία και στις διεθνείς σχέσεις. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
STU01001