Ο ΔΗΜ. Κ. ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ (1843-1873) ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ (1861) ΚΑΙ Η ΣΥΖΗΓΟΥ ΕΚΛΟΓΗ (1868)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δύο έργα του Δημητρίου Κ. Παπαρρηγόπουλου (1843-1873) μαζί με τη σχετική ιστορική εισαγωγή αποτελούν το βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας. Η έκδοση αυτή έχει σαν στόχο την ανάδειξη της ελευθεριακής πολιτικής σκέψης σε τμήμα το έργου του Δημ. Παπαρρηγόπουλου. ΓΙα την έρευνα επικεντρωθήκαμε περισσότερο σε χρησιμοποίηση πηγών της εποχής.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
PAP04001