ανθρωπισμός χωρίς σύνορα ... αλλά με περιφράξεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εισαγωγή

Α' μέρος

Μια γενεαλογία

Στοιχεία ταυτότητας

Δωρεές, επιδοτήσεις και λοιπές πηγές χρηματοδότησης

Φιλλελεύθερος ανθρωπισμός και στρατιωτική φιλανθρωπία

Β' μέρος 

Οι ΜΚΟ στην Ελλάδα

Μετανάστες και κυβέρνηση: από τα δεξιά στα αριστερά και πάλι πίσω

Η περίπτωση της Λέσβου

Γ' μέρος

Λίγα λόγια για την εργασία στις ΜΚΟ

Η ακαταμάχητη έλξη της "ΜΚΟποίησης" της αλληλεγγύης

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00314
ΣΕΛΙΔΕΣ
56