Λεύκωμα - Η Νέα Δημοκρατική Ελλάδα - Της Ελληνικής Παλιγγενεσίας