Από την άμπωτη στην παλίρροια και πάλι πίσω

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3 συζητήσεις για τον απεργιακό αγώνα των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και ορισμένες κριτικές σημειώσεις για την προοπτική των ταξικών αγώνων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

Πρόλογος

Χρονολόγιο της απεργίας στο ΕΚΠΑ

Εισηγήσεις εργαζομένων στο ΕΚΠΑ

Εκδήλωση Αθήνας

         Αφίσα

         Εισηγήσεις αυτόνομων και ελευθεριακών σχημάτων

Εκδήλωση Θεσσαλονίκης

       Αφίσα

       Εισήγη αυτόνομων σχημάτων ΑΠΘ

      Συζήτηση της εκδήλωσης

Εκδήλωση Πάτρας

       Αφίσα

       Εισήγηση αυτόνομου σχήματος

       Συζήτηση της εκδήλωσης

Επίμετρο

Παράρτημα

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00307
ΣΕΛΙΔΕΣ
197