ΜΑΗΣ 1968 : ΛΥΣΣΑΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΙΤΟΥΑΣΙΟΝΙΣΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο συγγραφέας δεν προσπαθεί να κρύψει προς τα πού πάνε οι συμπάθειές του. Ίσως λοιπόν να μην είναι άσκοπη η διερεύνηση ότι εγγυάται, και μπορεί ν’ αποδείξει, την αυθεντικότητα όλων των γεγονότων που αναφέρονται σ’ αυτό το βιβλίο και, φυσικά, όλων των ντοκουμέντων. Μολονότι όμως όλα όσα γράφει είναι αληθινά, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι αποδίδει τελείως ικανοποιητικά το ιστορικό σύνολο του κινήματος των καταλήψεων. Αργότερα θα έρθει η ώρα τέτοιων έργων. Προς το παρόν, λείπουν οι περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το σύνολο σχεδόν της επαρχίας και την πλειονότητα των εργοστασίων, χωρίς να εξαιρέσουμε όσα βρίσκονται στην περιοχή του Παρισιού. Εξάλλου, έστω και περιοριζόμενος σε μια όψη, ουσιώδη αλλά οπωσδήποτε προσδιορισμένη, του κινήματος των καταλήψεων, ο συγγραφέας δεν μπόρεσε να αναφέρει ορισμένες πλευρές των γεγονότων, που θα παρουσίαζαν ίσως μεγάλο ενδιαφέρον για τον ιστορικό, αλλά που η αποκάλυψή τους θα ήταν δυνατό να χρησιμοποιηθεί εναντίον ορισμένων προσώπων - πράγμα που γίνεται εύκολα κατανοητό αν ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη περίοδος που γράφτηκε αυτό το βιβλίο. (. . .) (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
VIE01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
198