Ο Φάκελος του Κώστα Λαλιώτη στην Ασφάλιεα του Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη,