Πρόταση για μια ελεύθερη Καταλονία: Κοινοτιστική, Δημοκρατική και Συνομοσπονδιακή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το βιβλίο αποτελεί μετάφραση κειμένου της Ομάδας Στοχασμού για την Αυτονομία (Καταλονία-Ισπανία). Κείμενο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού πρόκειται για μια σύγχρονη πρόταση για το πέρασμα της περιοχής της Καταλονίας σε μια νέα, δημοκρατική και όχι κρατιστική πολιτειακή μορφή. Το κείμενο αυτό κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που οι τάσεις και οι κινήσεις για την αυτονομία της Καταλονίας υπήρξαν -και παραμένουν- έντονες.

Προλογικό σηµείωµα της Ευτοπίας
Εισαγωγή της µεταφράστριας
Εισαγωγικό σηµείωµα της Οµάδας Στοχασµού για την Αυτονοµία
1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
– Το ισπανικό κράτος ως παρωχηµένο µοντέλο
– Διοχέτευση των επιθυµιών για µια διαφορετική ζωή στη διαδικασία ανεξαρτητοποίησης
– Στοιχεία και πηγές έµπνευσης για να γίνει τούτη η
διαδικασία ένα συνολικό σχέδιο που θα συµπεριλαµβάνει ολόκληρη την καταλανική κοινωνία
2. ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2.1. Αυτοοργανωµένες κοινότητες
2.2. Συνοµοσπονδία αυτοοργανωµένων κοινοτήτων
2.3. Καταλανική κρατική δοµή
2.4. Διάρθρωση των τριών επιπέδων: Καταλανική
Δηµοκρατία
3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ
3.1. Λαϊκή αυτοοργάνωση
3.2. Στιγµές µαζικής ανυπακοής
3.3. Διεύρυνση της κοινωνικής βάσης
4. ΛΑΪΚΟ ΣΧΕΔΙΟ: ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ
4.1. Κοινότητα
4.2. Αυτοδυναµία
4.3. Οργάνωση
4.4. Αυτοάµυνα
5. ΤΑΚΤΙΚΕΣ
5.1. Ατοµικές δράσεις
5.2. Συλλογικές δράσεις
5.3. Δηµοτικές δράσεις
6. ΘΕΣΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γεωστρατηγικές σηµειώσεις – Πιθανά σκηνικά

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00487
ΣΕΛΙΔΕΣ
96