Η ληστεία στο ελληνικό κράτος (μέσα 19ου - αρχές 20ου αιώνα)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ποιες πτυχές της κοινωνικής ζωής επηρεάστηκαν από τη ληστεία; Ποιες είναι οι συνέπειες του φαινομένου αλλά και των μεθόδων καταστολής του; Κατά πόσον τα προβλήματα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους συνέβαλαν στην έξαρση του φαινομένου; Κατά πόσον η δράση των ληστών επηρέασε τους κατοίκους των περιοχών τις οποίες λυμαίνονταν;
Με αυτά τα βασικά ερωτήματα η μελέτη στοχεύει στην ερμηνεία του φαινομένου της ληστείας, το οποίο αποτελούσε για μια μακρά περίοδο του νεοελληνικού κράτους (από το 1830 έως το 1930 περίπου) αναπόσπαστο κομμάτι της παραδοσιακής κοινωνίας.
Παραμένει άσβεστη η μνήμη ληστών όπως του Νταβέλη, του Γιαγκούλα, των Αρβανιτάκηδων, των Ρεντζαίων και των Κουμπαίων ή περιστατικών όπως η απαγωγή, το 1866, του Σωτήρη Σωτηρόπουλου, μετέπειτα πρωθυπουργού, η δολοφονία Άγγλων περιηγητών στο Δήλεσι το 1870, η ληστεία της Πέτρας Φιλιππιάδας το 1926 και η απαγωγή των βουλευτών Μελά και Μυλωνά το 1928. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Η προβληματική του θέματος
II. Η τεκμηρίωση του θέματος
Βιβλιογραφικές προσεγγίσεις
Αρχειακές πηγές και Τύπος
Αυτοβιογραφικά - λογοτεχνικά κείμενα και ληστρικά τραγούδια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ληστές και ληστεία
Ι. Η γένεση του ληστρικού φαινομένου
II. Αιτίες εμφάνισης, εξάπλωσης και διατήρησης της ληστείας
III. Η φυσιογνωμία της ληστείας
IV. Κατασταλτική αντιμετώπιση της ληστείας και νομοθεσία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Η ληστεία από τα μέσα έως το τέλος του 19ου αιώνα
Ι. Η παρουσία του φαινομένου
II. Οι περιπτώσεις της Αθήνας και των ελληνο-οθωμανικών συνόρων (Θεσσαλία - Ήπειρος)
III. Η γυναίκα στη ληστεία
IV. Ο λήσταρχος Νταβέλης και οι Αγγλογάλλοι
V. Η ληστεία στη Δυτική Ελλάδα και τον Ιόνιο χώρο
VI. Αποτίμηση των ληστρικών συμπεριφορών κατά τον 19ο αιώνα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ληστεία στις αρχές του 20ού αιώνα
Ι. Η φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της ληστείας
ΙΙ. Η αντιμετώπιση της ληστείας
III. Ο λήσταρχος Γιαγκούλας
IV. Πολιτικές στοχεύσεις των ληστών
V. Οι Ρεντζαίοι
VI. Οι Κουμπαίοι
Συμπεράσματα
Εισαγωγική βιβλιογραφία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ANA03001
ΣΕΛΙΔΕΣ
176