Για τον Καστοριάδη και το περιοδικό "Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα" της περιόδου 1952 - 1956

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αυτό το κείμενο αποτελεί τμήμα μιας εκτενέστερης εργασίας, που χρησιμοποιεί την ιστορία της ομάδας "Σοσιαλισμός ή Βαρβαρότητα", προκειμένου να εξετάσει στο έργο του Κορνήλιου Καστοριάδη τη μετάβαση από την προλεταριακή αυτονομία, ως επίκεντρου του μαρξιστικού επαναστατικού προτάγματος, σε μια γενικότερη αντίληψη για την αυτονομία. Αμφότερες οι ιδέες, και αυτή της αυτονομίας και αυτή του επαναστατικού προτάγματος, ήταν στενά συνδεδεμένες με το πρόβλημα της πράξης. Από πολιτικής απόψεως, η παραγωγή της θεωρίας υλοποιείται μέσα από διάφορες εκτεταμένες θεωρήσεις. Για τους στόχους αυτού του κειμένου, τοποθετώ μαζί, κάτω από τον ίδιο τίτλο, τα ζητήματα του ποιος έχει το δικαίωμα να παραγάγει θεωρία μέσα στα πλαίσια του μαρξιστικού φαντασιακού, του ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν το περιεχόμενο αυτής της θεωρίας και του ποια σχέση υπάρχει μεταξύ της θεωρίας και του "οργανωτικού ζητήματος". Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της θεωρίας και της οργάνωσης εντάσσεται μέσα στο γενικότερο πρόβλημα του τρόπου με τον οποίον οι αγωνιστές εργάτες έρχονται σε μία σχέση αλληλεπίδρασης με το μαρξιστικό φαντασιακό, προκειμένου να αυτοδημιουργηθούν ως πολιτικά υποκείμενα, καθώς και μέσα στο γενικότερο ζήτημα του νοήματος αυτής της αυτοδημιουργίας στο πρακτικό επίπεδο. [...] (Από την εισαγωγή της έκδοσης)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00368
ΣΕΛΙΔΕΣ
102