Μνήμες που δεν έσβησε ο χρόνος, εμφύλιος και παιδοπόλεις

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Το βιβλίο αυτό στο μεγαλύτερο μέρος περιέχει μνήμες σκόρπιες από γεγονότα που σαν μικρό παιδί έζησα στον Εμφύλιο Πόλεμο στο ορεινό χωριό μου, τη Βοβούσα Ιωαννίνων, μέχρι το καλοκαίρι του 1948, καθώς και σαν μαθητής του Δημοτικού και του Γυμνασίου στις τρεις Παιδοπόλεις που έζησα στα μετέπειτα χρόνια ως το 1960. Μνήμες επίσης και από την κατοπινή ζωή μου μέχρι και σήμερα."

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
DIM03001
ΣΕΛΙΔΕΣ
326