Μικροοικονομική Θεωρία και εφαρμογές στη λήψη αποφάσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΥΟΠΩΛΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΑΛΛΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
Ο ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00180