Μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οι απαντήσεις στα κεντρικά ερωτήματα που αφορούν στη μετανάστευση μοιάζουν σχεδόν αυτονόητες ή αυταπόδεικτες. Συνήθως, όμως, προκύπτουν από μια στατική, εάν όχι φωτογραφική, ανάγνωση της πραγματικότητας. Οι περισσότερες από αυτές τις κυρίαρχες ιδέες για τους μετανάστες εργάτες στην Ελλάδα χρήζουν αναθεώρησης στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.
Ο συγγραφέας επικεντρώνει στον ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών στην εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας στη χώρα μας, μέσω μιας συμπυκνωμένης απεικόνισης των πολλαπλών εκδοχών εγκλωβισμού και ανελευθερίας των μεταναστών, σε ένα περιβάλλον κατάτμησης του εργατικού δικαίου και εκτεταμένης παραβατικότητας.
Στα χρόνια των μνημονίων, ένα σύμπλεγμα απορρύθμισης, ανισότητας και παρανομίας καθορίζει την ελληνική κοινωνική πολιτική, επιβάλλοντας ένα τέλμα ακινησίας και αδιεξόδου, τόσο στους ίδιους τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς, όσο και στην κρατική ή κινηματική προσέγγιση της σύγχρονης διεθνικής κινητικότητας.
Με αφετηρία αυτή τη διαπίστωση, προκύπτει η επιτακτική ανάγκη για την επεξεργασία μιας ριζικά διαφορετικής μεταναστευτικής πολιτικής, η οποία διατυπώνεται διεξοδικά στο εν λόγω βιβλίο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦ.1. Η αναγκαιότητα μελέτης της εργασίας των μεταναστών σε συνθήκες απορρύθμισης της εργασίας
Το κρίσιμο ζήτημα των δημόσιων πολιτικών
Ερευνητικά ερωτήματα
Μεθοδολογικά ζητήματα
Διάρθρωση του βιβλίου
ΜΕΡΟΣ Ι. Πληθυσμιακές και εργασιακές διαστάσεις της σύγχρονης μετανάστευσης προς την Ελλάδα
ΚΕΦ.2. Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής μεταναστών
Τα αίτια της μετανάστευσης και η Ελλάδα ως επιλογή
Οι μη οικονομικοί λόγοι
Οι οικονομικοί λόγοι
Ένα σύνθετο φαινόμενο: τα μικτά μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα
Οι μεταναστευτικές ροές στο πέρασμα του χρόνου
Η είσοδος και η εγκατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τα σημεία πυροδότησης
Πέρα από τη στατική προσέγγιση της μετανάστευσης: η διασυνοριακή κινητικότητα
Οι προοπτικές της μετανάστευσης
Οι διαχρονικές τάσεις επιστροφής των μεταναστών
Οικονομική κρίση και κινητικότητα
Σύγχρονοι θεωρητικοί προβληματισμοί γύρω από τη μετανάστευση
ΚΕΦ.3. Απασχόληση και εργασιακές σχέσεις των μεταναστών
Χαρακτηριστικά απασχόλησης
Είδος απασχόλησης
Εργατικό δυναμικό, απασχόληση, ανεργία
Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας
Επιπτώσεις της απασχόλησης των μεταναστών
Παραβατικότητα στην αγορά εργασίας
Εύρος της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
Μετανάστευση και Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
ΜΕΡΟΣ II. Πολιτικές για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
ΚΕΦ.4. Η εξέλιξη των νομοθετικών παρεμβάσεων για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990
Στα τέλη της " του 1990
Στα μέσα της " του 2000
Στα τέλη της " του 2000
Στα μέσα της " του 2010
ΚΕΦ.5. Η λειτουργία της μεταναστευτικής νομοθεσίας στην εξέλιξη της εργατικής νομοθεσίας
Τα "αντικείμενα" και τα "υποκείμενα" στο πλαίσιο της μεταναστευτικής νομοθεσίας και στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων των μεταναστών
"Νόμιμη" μετανάστευση
"Νομιμοποίηση"(;) της μετανάστευσης
Η κατασκευή της παρανομίας: από το αντικείμενο στο υποκείμενο
Το "μεταναστευτικό" εργατικό δίκαιο και οι κατατμήσεις της εργατικής νομοθεσίας
Το "μεταναστευτικό" εργατικό δίκαιο
Η ρυθμιστική "τριχοτόμηση" της εργατικής νομοθεσίας και οι κατατμήσεις της αγοράς εργασίας
ΚΕΦ.6. Η λειτουργία του "κατοχυρωμένου φιλελευθερισμού"
Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Η αρχή της ίσης μεταχείρισης
Η καταναγκαστική εργασία
Ο δικαστικός και διοικητικός έλεγχος της νομοθεσίας: ο ρόλος της νομολογίας και των κυρώσεων
Οι δικαστικές αποφάσεις
Οι διοικητικοί έλεγχοι
ΜΕΡΟΣ III. Οι παρεμβάσεις του κράτους και των ομάδων συμφερόντων
ΚΕΦ.7. Ο ρόλος του κράτους
Ανοχή στην παραβατικότητα και στην άνιση μεταχείριση
Υποτίμηση της γνώσης και της τεκμηρίωσης
Υποβάθμιση του ρόλου των δομών διαβούλευσης
Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών
Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών
Άλλες δομές και όργανα διαβούλευσης
Ιδιωτικοποίηση της μετανάστευσης
ΚΕΦ.8. Οι παρεμβάσεις των ομάδων συμφερόντων
Υψηλός βαθμός ομοιογένειας στις κομματικές θέσεις
Υποπολιτικοποίηση του ζητήματος της μετανάστευσης
Απουσία των κοινωνικών και πολιτικών προϋποθέσεων για την ιστορική μετεξέλιξη του μεταναστευτικού από "ζήτημα" σε "πρόβλημα"
Κοινωνικοί παράγοντες
Πολιτικοοικονομικοί παράγοντες
Χαμηλό επίπεδο πιέσεων των κυβερνητικών κομμάτων από την άνοδο της ακροδεξιάς / από τη ριζοσπαστική αριστερά και τα κινήματα προάσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών
Πολιτική συμμετοχή των μεταναστών
Συλλογική εργατική και συνδικαλιστική δράση των μεταναστών
Ο ρόλος των κινημάτων και των οργανώσεων της αριστεράς
ΜΕΡΟΣ IV. Συμπεράσματα και προτάσεις πολιτικής
ΚΕΦ.9. Αξιολόγηση της ελληνικής πολιτικής για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
Έξι βασικά χαρακτηριστικά
Το πλέγμα...
Το τέλμα...
ΚΕΦ.10. Για ένα σύγχρονο πλαίσιο χάραξης των πολιτικών για τη μετανάστευση και την εργασία των μεταναστών
Πολιτικές παραδοχές και μεθοδολογικά προαπαιτούμενα
Επανενταξιακή προσέγγιση στην εργατική νομοθεσία
Καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας
Σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων
Αποτελμάτωση...
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
KAP01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
400