Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία Τόμος Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση

Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου προσθέσαμε δυο κείμενα για μπορέσει να διαπιστώσει ο αναγνώστης πώς αναπτύξαμε και ενίοτε αμφισβητήσαμε τις κατευθύνσεις που ακολουθούσαμε πριν το 1973. Για να διατηρήσουμε όμως την ύλη του βιβλίου στα ίδια περίπου επίπεδα με την πρώτη έκδοση, αναγκαστήκαμε να αφαιρέσουμε το άρθρο που έφερε τον τίτλο "Εμπορευματική Οικονομία, φετιχισμός, μαγεία και επιστήμη στο Κεφάλαιο του Μαρξ". Οι δυο κινήσεις δεν αντισταθμίζονται και η αφαίρεση γίνεται τελικά παράλειψη. Ζητούμε από τον αναγνώστη να μας συγχωρέσει.
Προσθέσαμε το άρθρο "Τρόποι παραγωγής, σχέσεις συγγένειας και δημογραφικές δομές" που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 1973 στο περιοδικό "Pensee" και όπου διερευνούμε από πιο κοντά το πρόβλημα των σχέσεων ανάμεσα στο επίπεδο των παραγωγικών δυνάμεων και στις μορφές των παραγωγικών σχέσεων με αφετηρία το παράδειγμα των ιθαγενών της Αυστραλίας. Επιλέξαμε στη συνέχεια ένα σύντομο κείμενο με τίτλο "Προς μια μαρξιστική θεωρία των θρησκευτικών γεγονότων", που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 1974 στη θεολογική επιθεώρηση "Lumiere et Vie". Στο άρθρο αυτό παρουσιάζαμε ένα συμβατικό θεωρητικό σχήμα των σχέσεων μεταξύ θρησκείας και τρόπου παραγωγής το οποίο φαίνεται να ρίχνει λίγο φως στο πρόβλημα της εμφάνισης των τάξεων και του κράτους. [...] (Από τον πρόλογο στη δεύτερη έκδοση)

Περιεχόμενα

ΤΟΜΟΣ Ι
Πρόλογος στη Δεύτερη Έκδοση
Εισαγωγή
Ι. Η ΔΟΜΙΚΗ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ
1. Ανθρωπολογία και Οικονομία
Είναι εφικτή η συγκρότηση μιας Οικονομικής Ανθρωπολογίας;
1. Ορισμοί του Οικονομικού
II. Το πεδίο και τα όρια της Ανθρωπολογίας
III. Οικονομία και κοινωνία: Λειτουργική, Δομική και Μαρξιστική προσέγγιση
2. Τρόποι παραγωγής, Συγγενικές Σχέσεις και Δημογραφικές Δομές
3. Η Έννοια του «Οικονομικού και Κοινωνικού Σχηματισμού»: Το Παράδειγμα των Ίνκα
4. Η Έννοια της Φυλής: Κρίση μιας Έννοιας ή Κρίση των Εμπειρικών Βάσεων της Ανθρωπολογίας;
Ι. Ένας όρος για δύο πραγματικότητες
II. Σύντομη ανασκόπηση των Ευρωπαϊκών καταβολών του όρου
ΙΙΙ. Μια απόπειρα αξιολόγησης: Κρίση μιας έννοιας ή κρίση των εμπειρικών βάσεων της Ανθρωπολογίας;
Επεξηγηματικά Σχόλια και Ανάλυση Βασικών Όρων της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Θ. Παραδέλλης)

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
GOD01001