Μαρξιστικοί ορίζοντες στην κοινωνική ανθρωπολογία

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Παρουσίαση

Η εξέλιξη της σκέψης των Μαρξ και Ένγκελς σχετικά με τις αταξικές κοινωνίες, τις μορφές εμφάνισης του Κράτους και τις ταξικές σχέσεις μπορούν σε γενικές γραμμές να συνοψιστούν ως εξής:
Από τη Γερμανική Ιδεολογία έως το έτος 1853 ο Μαρξ και ο Ένγκελς διατυπώνουν ένα εξαιρετικά απλοποιημένο σχήμα εξέλιξης για να τεκμηριώσουν τη θεμελιώδη ανακάλυψή τους, ότι η κοινωνική ζωή έχει ως απώτατο έρεισμα τις μορφές και δομές των διαφόρων τρόπων παραγωγής. Το σχήμα περιλαμβάνει τέσσερα στάδια εξέλιξης: τη φυλετική κοινότητα, που αντιστοιχεί στις πρωτόγονες μορφές οικονομίας (κυνήγι, αλιεία, κτηνοτροφία και πρώτες μορφές γεωργίας), τον ελληνορωμαϊκό δήμο, που έχει τη μορφή κράτους, τη φεουδαλική κοινωνία και την αστική κοινωνία. Οι λόγοι της μετάβασης από τις φυλετικές κοινότητες στο αρχαίο κράτος-άστυ μόλις και θίγονται. Η μετάβαση από την αρχαιότητα στη φεουδαλική κοινωνία περιγράφεται σε αδρές γραμμές· ο ρόλος που έπαιξαν οι εισβολές των γερμανικών φύλων αναφέρεται μεν, αλλά δεν αναπτύσσεται ιδιαίτερα. [...] (Από την έκδοση)

Περιεχόμενα

ΝΕΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ, ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΙΔΕΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ. ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΣΜΟΣ
Προσπάθεια Κριτικής Αξιολόγησης
Λούις Χένρυ Μόργκαν
ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ. ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
Σύστημα, Δομή και Αντίφαση στο «Κεφάλαιο»
Διαλεκτική Λογική και Ανάλυση των Δομών. Απάντηση στον Locien Seve
ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΦΕΤΙΧΙΣΜΟΥ ΤΟΥ
Το «χρήμα-αλάτι» και η κυκλοφορία των εμπορευμάτων στους Μπαρούγια της Νέας Γουινέας
Εμπορευματική οικονομία, φετιχισμός, μαγεία και επιστήμη στο "Κεφάλαιο" του Μαρξ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Προς μια μαρξιστική θεωρία των θρησκευτικών φαινομένων
Σχετικά με την αναντιστοιχία μεταξύ μορφής και περιεχομένου των κοινωνικών σχέσεων: Νέες σκέψεις πάνω στο παράδειγμα των Ίνκα
Το ορατό και το αόρατο στους Μπαρούγια της Νέας Γουινέας
Μύθος και Ιστορία: Σκέψεις πάνω στις βάσεις της Άγριας Σκέψης
Επεξηγηματικά Σχόλια και Ανάλυση Βασικών Όρων της Κοινωνιολογικής Ανθρωπολογίας (Θ. Παραδέλλης)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
GOD02001