Μακρόνησος- ο Γολγοθάς της δημοκρατίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Μυριάδες ανθρώπων, εις όλα τα μέρη του κόσμου, άκουσαν και μίλησαν, συγκεχυμένα και ανεύθυνα, για την "Ιστορία" της Μακρονήσου.

Πολλοί εξύμνησαν- καλόπιστα ή κακόπιστα- τη Μακρόνησο ως "Νέο Παρθενώνα!" και πλείστοι της κατεδίκασαν -ουχί αδίκως- ως μείζον Νταχάου!

Άλλοι την έβλεπαν ως "Εθνικήν Κολυμβήθραν" και άλλοι ως Ενικήν Κόλασιν! 

Όσοι όμως εζήσαμε το Μανρονησιώτικο δράμα και ηνάγκάσθημεν να σιωπήσωμεν, λόγω ανωτέρας βίας, επί ολόκληρον δεκαπενταετίαν, ανοίγομεν τώρα το στόμα μας, δια να εξιστορήσωμεν αντικειμενικώς- χωρίς φόβο και πάθος- και με στοιχεία αδιάσειστα  (βάσει ημερολογιακών σημειώσεων) την τραγική πραγματικότητα της Μακρονήσου." Από την προεισαγωγή

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
KAL04003
ΣΕΛΙΔΕΣ
174