Κατοχικός Εμφύλιος Πόλεμος στην Ελλάδα 1943-1944 Η πρώτη προσπάθεια του ΚΚΕ για υφαρπαγή της εξουσίας