Κάθε Καρδιά και ένας Επαναστατικός Πυρήνας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η εμφάνιση των Επαναστατικών Πυρήνων και της Rote Zora τη δεκαετία του ’70 στη δυτική Γερμανία, σηματοδότησε μια νέα οπτική όσον αφορά την αντίληψη της επιλογής του ένοπλου αγώνα σε σχέση με τη συνεύρεση και την αλληλεπίδρασή του με τα μαζικά ανταγωνιστικά κινήματα. «κανένας κλειστός και περιορισμένος αριθμητικά κύκλος ανθρώπων δεν μπορεί να ισχυριστεί πως κατέχει μια ολιστική επαναστατική θεώρηση και πρακτική. Μέσα στην συνθήκη του ώριμου καπιταλισμού, η επιλογή της αντίστασης δεν μπορεί παρά να διέπει και να καθορίζει το σύνολο των βιωμένων στιγμών των εξεγερμένων, να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στα πλαίσια της αλλοτριωμένης καθημερινότητας και, κατά συνέπεια, να εκφράζεται σε πολλαπλά κοινωνικά μέτωπα: απεργίες, καταλήψεις εργοστασίων, συγκρούσεις στο δρόμο, αντάρτικο πόλης κτλ.»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00220
ΣΕΛΙΔΕΣ
318