ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (1453-1924) ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕΤΑ 51 ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγκεκριμένη δια την Δ| ταξιν των τετραταξιων γυμνασίων και την αντιστοίχον των λοιπών σχολείων της μέσης εκπαίδευσης

ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
HOR01001