Ιστορία της Φιλοσοφίας - Από τους προσωκρατικούς στον Αριστοτέλη - Τόμος 1ος