Ιστορία της Φιλοσοφίας - Από τον Ανσέλμο της Αοστα στον Πομπονατσι- Τόμος 3ος