Ιστορία της Φιλοσοφίας- Από τον 190 αιώνα στον 20ο αιώνα - Τόμος 7ος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

6ος τόμος
«Από τον Μαρξ στη γένεση της ανθρώπινης επιστήμης».
Φυσική επιλογή, λογική σκέψη, εθνολογία, γένεση της ψυχολογίας,
γλωσσολογία.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00327