Η ΣΑΙΕΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

Όποιος διαβάζει Μπάροουζ για πρώτη φορά, και μάλιστα κείμενά του της περιόδου 1960 - 1970 όπως είναι τα περισσότερα αυτής της συλλογής, ας μην παραξενευτεί από το γεγονός της χαλαρής στίξης - ή και της έλλειψής της - πού και πού μέσα στα κείμενα. Στη μεταφορά τους στα ελληνικά ακολουθώ, ως επί το πλείστον, αυτή την ιδιαιτερότητα του αμερικανού συγγραφέα. Γνώρισμα της γραφής του αποτελεί, ενίοτε, η φειδωλή χρήση του κόμματος, η χρησιμοποίηση του κόμματος σε θέση άνω τελείας, ή ακόμη και η ολική αποφυγή της τελείας. Αυτή η ||αντιγραμματική|| του στάση τον είχε καταστήσει ιδιαίτερα αντιπαθή ή και ανάξιο σχολιασμού από τους σοβαρούς άγγλους βιβλιοκριτικούς της εποχής εκείνης (αντίθετα, το κοινό του έδειχνε να ενθουσιάζεται από το ασυνήθιστο στυλ και το χιούμορ του, χαρίζοντάς του γρήγορα την αναγνώριση στις μη αγγλόφωνες χώρες και ειδικότερα στη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία).
Περιεχόμενα
Ο Έλεγχος
Ακόμα μία Ευκαιρία;
Αμφισβήτηση της Σαϊεντολογίας
Ανοικτή Επιστολή προς τον κ. Γκόρντεν Μαστέην
ΑΝ ΑΝ ΑΝ ΑΝ
Το Χαμόγελο του Άλι
Παρουσίαση του Inside Scientology του Ρ. Κάουφμαν.
Απάντηση στον Ρ. Σορρέλλ
Σέκτες και Θάνατος

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
MPA02001