Η οργάνωση του κράτους στην απελευθερωμένη Ηπειρο (1913-1914)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

"Η απελευθέρωση των Νέων Χωρών το 1912-13 δημιούργησε για το ελληνικό κράτος προβλήματα, δυσανάλογα μπορεί να πει κανείς με τις δυνατότητες που διαθέτει. Η πραγματικότητα απέδειξε ότι οι δυνατότητες αυτές, χάρη στις ικανότητες των στελεχών που ανέλαβαν το έργο της διοίκησης των Νέων Χωρών αναπτύχθηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό και κάλυψαν όλες τις καίριες απαιτήσεις που δημιούργησε η νέα κατάσταση." Από το βιβλίο

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
NIK07001
ΣΕΛΙΔΕΣ
128