Η Ιστορία της Φιλοσοφίας - Κείμενα : Ελλάδα Ρώμη - Τόμος 9ος