Η Ιστορία της Φιλοσοφίας - Κείμενα: 17ος αιώνας (μέρος πρώτο) - Τόμος 12ος