Η Ιστορία της Φιλοσοφίας - Κείμενα: 17ος αιώνας (μέρος δεύτερο) - Τόμος 13ος