Η ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τα τρία κείμενα που περιλαμβάνονται στην παρούσα έκδοση (~Η χρεωκοπία του καπιταλισμού~, ~Τα δικαιώματα του αλόγου και τα δικαιώματα του ανθρώπου~, ~Το σοσιαλιστικό ιδανικό~) μεταφράστηκαν από την αγγλική έκδοση ~The Right to be Lazy and Other Studies~, σε αγγλική μετάφραση του Charles Kerr.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
LAF01003