Η ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 1914

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ιούνιος 2011Η ανακήρυξη της Αυτονόμου Πολιτείας Βορείου Ηπείρου στις 17 Φεβρουαρίου 1914.

Μια παραστατική επιστημονική αποτύπωση του αγώνα των Βορειοηπειρωτών που ευοδώθηκε για 8 μήνες και συνεθλίβη στις συμπληγάδες του Α| Παγκοσμίου Πολέμου, των συμφερόντων των Μεγάλων Δυνάμεων, αλλά και της άρνησης του Ελληνικού Κράτους.


Με τη σφραγίδα του ~Ε~ - ΙΣΤΟΡΙΚΑ
196 σελίδες

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00100