Η Ανατολή της Ουτοπίας -Λειτουργία και κρίση της Κυριαρχίας -Το Επαναστατικό όραμα και η πάντοτε παρούσα ουτοπία