ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΣΗΣ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 08 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ 09)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

«...Ιδού τι σημαίνει η ισοδυναμία μεταξύ θεωρίας και πράξης.Σημαίνει ότι δεν έχει νόημα η μελέτη, δεν έχει νόημα η εκβάθυνση, δεν έχει νόημα να διαθέτεις επεξεργασμένες με σαφή τρόπο θέσεις, δεν έχει νόημα να ξέρεις να μιλάς, να σκέφτεσαι, να σχεδιάζεις αν δεν γνωρίζεις ταυτόχρονα να δράς, αν δεν είσαι σε θέση να κάψεις στην ίδια φωτιά που ανάψαμε τη στάχτη της γνώσης και τη φλόγα της δράσης. Ιδού γιατί η εξέγερση είναι συνεχής σχέση-πέρασμα μεταξύ θεωρίας και δράσης...» A.Bonanno

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
SYL00062