ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντικείμενο του βιβλίου αποτελεί η σκιαγράφηση της πολιτικής φυσιογνωμίας των γυναικών, στο πλαίσιο της ελληνικής κοινωνίας, με σημείο αναφοράς την πολιτική πρόσληψη. Ο τρόπος με τον οποίο αυτή η τελευταία αποτυπώνεται σε συγκεκριμένες πολιτικές στάσεις, αντιλήψεις και σε εκφράσεις της πολιτικής συμπεριφοράς των γυναικών είναι ενδεικτικός έντονων εσωτερικών διαφοροποιήσεων στο πρότυπο της «γυναικείας» πολιτικότητας, αλλά και δηλωτικός συγκεκριμένων τάσεων μετεξέλιξης. Η όλη προβληματική εγγράφεται στο πλαίσιο της μελέτης της ελληνικής πολιτικής κουλτούρας και των παραγόντων που συμβάλλουν ώστε τα άτομα να διαμορφώνουν διαφοροποιημένα συστήματα πολιτικών αντιλήψεων. (. . .)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
PAN05001