ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τόμος Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Στις σελίδες που ακολουθούν το ενδιαφέρον μας συγκεντρώνεται στη μελέτη της μικροοικονομικής, αλλά δεν πρόκειται να πηδήσουμε απότομα στα βαθιά νερά της. Θ' αρχίσουμε με ένα κεφάλαιο που τοποθετεί τη μικροοικονομική στο πλαίσιο της ιστορίας. Πίσω από το οικονομικό σύστημα που, κατά τη μελέτη της μικροοικονομικής, το παίρνουμε ως δεδομένο, υπάρχει ένα μακροχρόνιο και ταραγμένο παρελθόν και θα πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με τις βασικές γραμμές της εξελίξεως του. Έτσι, το Κεφάλαιο 2 πραγματεύεται την "Εμφάνιση του Καπιταλισμού" και σκοπός του είναι να καταλάβει ο αναγνώστης ότι πρέπει να θεωρεί την οικονομία μας κάπως λιγότερο από δεδομένη. Το επόμενο κεφάλαιο με τίτλο "Σφαιρική άποψη της οικονομίας" μας μπάζει στον κόσμο που ζούμε. Σκοπός του είναι να εξοικειωθείτε με τη μορφή και τα κύρια χαρακτηριστικά της οικονομικής ηπείρου, έτσι ώστε να έχετε κάποια αίσθηση των διαστάσεων της και κάποια στοιχειώδη γνώση του γεωγραφικού της σχήματος όταν αρχίσετε να την εξερευνάτε πεζοί. Στο 2ο Μέρος το επίκεντρο της μελέτης μας μετατίθεται απότομα. Έχοντας αποκτήσει ένα ιστορικό και θεσμικό υπόβαθρο, προσπαθούμε να γνωρίσουμε την καθαυτό οικονομική σκέψη. Τα τρία κεφάλαια του μέρους αυτού εξετάζουν την οικονομική επιστήμη ως όργανο κοινωνικής έρευνας. Το ένα απ' αυτά τα τρία κεφάλαια είναι απολύτως απαραίτητο. Πρόκειται για το Κεφάλαιο 5 με τίτλο "Προσφορά και Ζήτηση", όπου θα γνωρίσετε το μοναδικό, το πιο χρήσιμο εργαλείο οικονομικής αναλύσεως, είτε τα αντιμετωπιζόμενα προβλήματα είναι μακροοικονομικά, είτε είναι μικροοικονομικά. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να εργαστείτε πολύ προσεκτικά στο κεφάλαιο αυτό. Το επόμενο Κεφάλαιο 6 θα σας εισάγει, ή θα σας υπενθυμίσει τα στοιχεία των γραφικών παραστάσεων και των απλών μαθηματικών που πρέπει να ξέρετε. (ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)

Μέρος Πρώτο

1. Το αντικείμενο του ββλίου

2. Η εμφάνιση του καπιταλισμού

3. Σφαιρική άποψη της οικονομίας

4.Η οικονομιή επιστήμη

5. Προσφορά και ζήτηση

6. Εξι εργαλεία που πρέπει να ξέρετε να τα χειριστείτε

7. Εισαγωγή στη Μικροοικονομία

8. Τιμές και κατανομή αγαθών και υπηρεσιών

9. Δυναμική της αγοράς

10. Που δεν λειτουργεί η αγορά

11. Πως λειτουργεί η ανταγωνιστική επιχείρηση : πρώτη προσέγγιση

12. Πως λειτουργεί η ανταγωνιστική επιχείρηση : επανεξέταση

13. Η λειτουργία της μεγάλης επιχείρησεως

14. Το κόστος των ατελειών της αγοράς

15. Πως διανέμεται το εισόδημα - στη θεωρία

16. Πως διανέμεται το εισόδημα - στη πράξη

17. Κάμψη  - το πρόβληματης παραγωγικότητας

18. Φορολογία και δημόσιες δαπάνες

19. Ωφέλειες και πιέσεις από το διεθνές εμπόριο

20. Προς τα που βαδίζουμε;

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
HEI01001