Για την επανάσταση της εποχή μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ο Λακλάου είναι ιδιαίτερα γνωστός στην Ελλάδα για τις αναλύσεις του φαινομένου του λαικισμού που ανέπτυξε κατά τη δεκαετία του 1970. Δεν είναι όμως εξίσου γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στη διερεύνηση της σημασίας νέων θεωρητικών εργαλείων –όπως η αποδόμηση του Derrida, ο μεταστρουκτουραλισμός και η ψυχανάλυση κατά Freud και Lacan– για την πολιτική φιλοσοφία και την πολιτική ανάλυση. Η πορεία του αυτή τον έχει αναδείξει σε έναν από τους σημαντικότερους ανανεωτές της κοινωνικοπολιτικής θεωρίας. Το πρόσφατο έργο του τοποθετείται, κατά γενική ομολογία, στην αιχμή της σύγχρονης έρευνας στους τομείς αυτούς.#Πρόκειται για βιβλίο σπονδυλωτό που απευθύνεται τόσο στον ‘μυημένο’ όσο και στον ‘αμύητο’ αναγνώστη. Συνδυάζει το χαρακτήρα μιας εισαγωγής με αυτόν ενός μανιφέστου πάνω στην θεωρητική και πολιτική ‘επανάσταση’ της εποχής μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ
LAC01001
ΣΕΛΙΔΕΣ
311