Για ένα μαρξιστικό επαναστατικό κόμμα Ο Γαλλικός Μάης και η επανάσταση στη δύση